Obavijesti o radovima

Na području Nina, Privlake i Vrsi u tijeku su radovi na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže.
 

Provedba je u tijeku već 4 godine, a projekt obuhvaća izgradnju 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 31.6 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja s novim podmorskim ispustom dužine 4,4 km.

U siječnju 2024. Izvođač je nastavio s izvođenjem radova na privremeno zaustavljenim lokacijama. U tijeku je i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Grgur. Radi se o uređaju koji funkcionira na principu mehaničkog i biološkog stupnja pročišćavanja, 26 000 ES. Građevinski radovi na UPOV Grgur započeli su u travnju 2023. godine. Početkom ljeta 2024. planirano je puštanje uređaja u pokusni rad. 

Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođači radova dužni su održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu.

Zahvaljujemo stanovništvu navedenog područja na strpljenju i razumijevanju.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Franje Tuđmana 27A, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. – 2024. Sva prava pridržana.