Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

21.12.2023.

Obavijest o napretku radova - Aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi

Napreduju radovi na projektu izgradnje sustava javne odvodnje kanalizacije i sanacije vodovodne mreže te izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi.
Poboljšan sustav odvodnje tog područja i pročišćavanje otpadnih voda od iznimnog je značenja za očuvanje okoliša i turistički razvoj područja, te doprinosi socijalnoj stabilnosti i smanjenju regionalnih razlika u Hrvatskoj.
Završetkom izgradnje ovog velikog projekta omogućit će se spoj na kanalizacijsku mrežu za preko 80 % objekata koji se nalaze na području grada Nina, općine Privlaka i općine Vrsi, što dosad na navedenom području praktički nije postojalo, uz izuzeće sustava odvodnje u Sabunikama.
Izgradnja sustava javne odvodnje je započela 2019. godine, a projekt obuhvaća izgradnju ukupno 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 31.6 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 26 000 ES s novim podmorskim ispustom dužine 4,4 km, kao i nabavu opreme za održavanje sustava. Ukupna procijenjena vrijednost projekta veća je od 438,89 milijuna kuna bez PDV-a, od čega će EU osigurati 71.57 % iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ostatak će u najvećem obujmu sufinancirati „Hrvatske vode“ (10,71 %), potom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10,71 %) te ostatak tri jedinice lokalne samouprave – Nin, Privlaka i Vrsi.
Što se tiče izgradnje kanalizacijske mreže, napravljeno je preko 90 % predviđenih radova. Ugrađene su 24 predgotovljene crpne stanice, te je dovršena izgradnja jedne glavne, velike nadzemne crpne stanice, dok je izgradnja druge u tijeku. Izgrađeno je oko 94 km kanalizacijske mreže i sanirano je preko 27 km vodovodne mreže. Izgrađen je podmorski ispust ukupne duljine 4,4 km. Radovi na novom uređaju za pročišćavanje UPOV Grgur su u punom tijeku te je on na oko 50 % gotovosti.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je kapaciteta 26.000 ES i najvažniji je dio sustava javne odvodnje aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi. Građevinski radovi na UPOV Grgur započeti su u travnju 2023. i trajat će do ljeta 2024. godine. Radovi se obavljaju sukladno planu, te bi građani prema procjenama investitora već na ljeto 2024. trebali imati funkcionalan uređaj za pročišćavanje. Korisnici su već krenuli s podnošenjem zahtjeva za priključke, početak izgradnje priključaka očekuje se u siječnju sljedeće godine. Početkom ljeta 2024. planirano je puštanje uređaja u pokusni rad. Nakon pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u Grgur, pročišćene otpadne vode će se putem podmorskog ispusta ispuštati u Virsko more na dubinu od 30 m. Uređaj je projektiran da zadovolji potrebe ovog područja za sljedećih 30 godina.
Za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana na gradilištima će biti prekid radova, a radovi će ponovno krenuti početkom siječnja. Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođači radova dužni su održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. – 2023. Sva prava pridržana.