Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

31.8.2023.

Posjet gradilištu u Ninu: U TIJEKU IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

AGLOMERACIJA NIN PRIVLAKA VRSI: Nova vodnokomunalna infrastruktura s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda doprinijeti će čistoći mora i očuvanju okoliša

U Ninu je u tijeku izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja (UPOV Grgur 26 000 ES) u sklopu projekta „Poboljšanje Vodnokomunalne Infrastrukture Aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi“, koji se provodi na području grada Nina, općine Privlaka i općine Vrsi, a sufinanciran je od Europske unije iz Kohezijskog fonda.
Radi se o ključnom segmentu sustava javne odvodnje aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi, koji realizira austrijska tvrtka Strabag AG s hrvatskim podizvođačima.
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda važan je dio sustava javne odvodnje aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi na koji će dolaziti kompletna fekalna otpadna voda s područja Grada Nina, Općine Privlaka i Vrsi. Nakon pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u Grgur, pročišćene otpadne vode će se putem već dovršenog podmorskog ispusta ukupne dužine 4.4 km ispuštati u Virsko more na dubinu od 30 m. Uređaj bi trebao zadovoljiti potrebe ovog područja za sljedećih 30 godina. Završetak radova na izgradnji i početak rada samog uređaja UPOV Grgur očekuje se 2024. godine.
Predstavnik nositelja projekta, inženjer tvrtke Vodovod-Vir Ivan Magaš, u Ninu je prilikom posjeta gradilištu istaknuo: „Radi se o uređaju koji funkcionira na principu mehaničkog i biološkog stupnja pročišćavanja. Građani bi prema našim procjenama već sljedeće ljeto trebali imati funkcionalan uređaj za pročišćavanje. Kroz idućih mjesec dana korisnici će krenuti s podnošenjem zahtjeva za priključke. Apeliramo na sve građane ovog područja da nam se jave što je moguće prije, kako bi se moglo na vrijeme krenuti s tim dijelom radova koji će također potrajati.“

Ivan Jelić, voditelj projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje tvrtke Strabag, izvijestio je o napretku radova na uređaju:
„Građevinski radovi na UPOV Grgur započeli su u travnju i trajat će do sredine iduće godine. Radovi idu svojim tijekom te smo zadovoljni dinamikom kojom se odvijaju. Trenutno se nalazimo na 25% realizacije projekta. Početkom ljeta 2024. planiramo s puštanjem uređaja u pokusni rad.“
Predstavnici Grada Nina, te općine Privlaka i Vrsi – Jozo Mustać, Antonio Glavan i Marko Rončević izrazili su svoje zadovoljstvo činjenicom da se ovaj, za njih vrlo značajan, projekt polako bliži kraju. Nin, Privlaka i Vrsi trebali bi ovim projektom ostvariti preko 80-postotnu priključenost na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu što je u odnosu na dosadašnju pokrivenost značajno povećanje. Poboljšan sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda od iznimnog je značenja za očuvanje okoliša i turistički razvoj područja, te doprinosi socijalnoj stabilnosti i smanjenju regionalnih razlika u Hrvatskoj.
Čitavi projekt, čija je izvedba u tijeku od 2018., obuhvaća izgradnju 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 31.6 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja s novim podmorskim ispustom dužine 4,4 km.
Ukupna procijenjena vrijednost projekta veća je od 438,89 milijuna kuna bez PDV-a, od čega će EU osigurati 71.57% iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ostatak će u najvećem obujmu sufinancirati „Hrvatske vode“ (10,71%), potom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10,71%) te ostatak tri jedinice lokalne samouprave – Nin, Privlaka i Vrsi.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2023. Sva prava pridržana.