Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

31.8.2023.

ODRŽANA TISKOVNA KONFERENCIJA NA TEMU IZGRADNJE NOVOG UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

AGLOMERACIJA NIN PRIVLAKA VRSI: Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Grgur doprinijet će čistoći mora i očuvanju okoliša

U Ninu je održana konferencija za novinare na temu izgradnje novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja (UPOV Grgur 26 000 ES), a sve u sklopu projekta „Poboljšanje Vodnokomunalne Infrastrukture Aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi“, koji se provodi na području grada Nina, općine Privlaka i općine Vrsi, a sufinanciran je od Europske unije iz Kohezijskog fonda.
Na tiskovnoj konferenciji sudjelovali su predstavnik nositelja projekta, inženjer tvrtke Vodovod-Vir Ivan Magaš, zatim Ivan Jelić, voditelj projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje tvrtke Strabag AG, te predstavnici lokalnih samouprava: Jozo Mustać, pročelnik Grada Nina, Antonio Glavan, stručni savjetnik Općine Privlaka i Marko Rončević, pročelnik Općine Vrsi.
Predstavnik nositelja projekta, inženjer tvrtke Vodovod-Vir Ivan Magaš započeo je ističući da se radi o ključnom segmentu sustava javne odvodnje aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi, koji realizira austrijska tvrtka Strabag AG s hrvatskim podizvođačima te kazao: „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda važan je dio sustava javne odvodnje aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi na koji će dolaziti kompletna fekalna otpadna voda s područja grada Nina, općine Privlaka i Vrsi. Nakon pročišćavanja otpadnih voda na UPOV-u Grgur, pročišćene otpadne vode će se putem već dovršenog podmorskog ispusta ukupne dužine 4.4 km ispuštati u Virsko more na dubinu od 30 m. Uređaj bi trebao zadovoljiti potrebe ovog područja za sljedećih 30 godina. Završetak radova na izgradnji i početak rada samog uređaja UPOV Grgur očekuje se 2024. godine.“


Ivan Jelić, voditelj projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje tvrtke Strabag, izvijestio je okupljene novinare o napretku radova na uređaju:
„Radi se o uređaju UPOV Grgur koji funkcionira na principu mehaničkog i biološkog stupnja pročišćavanja, 26 000 ES. Građevinski radovi na UPOV Grgur započeli su u travnju i trajat će do sredine iduće godine. Radovi idu svojim tijekom te smo zadovoljni dinamikom kojom se odvijaju. Trenutno se nalazimo na 25% realizacije projekta. Početkom ljeta 2024. planiramo s puštanjem uređaja u pokusni rad. Želio bih izraziti svoje zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s naručiteljem – tvrtkom Vodovod-Vir, što je zasigurno utjecalo na činjenicu da se sve trenutno odvija prema zamišljenom planu.“
Predstavnici Grada Nina, te Općine Privlaka i Vrsi – Jozo Mustać, Antonio Glavan i Marko Rončević izrazili su svoje zadovoljstvo činjenicom da se ovaj, za njih vrlo značajan, projekt polako bliži kraju te apelirali na sve građane ovog područja da započnu s prijavama za spajanje priključaka što je moguće prije, kako bi se moglo na vrijeme krenuti s tim dijelom radova. Pročelnik Grada Nina istaknuo je: „Građani bi prema procjenama investitora već sljedeće ljeto trebali imati funkcionalan uređaj za pročišćavanje. Kroz idućih mjesec dana korisnici bi trebali biti u mogućnosti krenuti s podnošenjem zahtjeva za priključke.“
Područje Nina, Privlake i Vrsi ovim projektom ostvarit će preko 80-postotnu priključenost na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu što je u odnosu na dosadašnju pokrivenost značajno povećanje. Poboljšan sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda od iznimnog je značenja za očuvanje okoliša i turistički razvoj područja, te doprinosi socijalnoj stabilnosti i smanjenju regionalnih razlika u Hrvatskoj.
Čitavi projekt, čija je izvedba u tijeku od 2018., obuhvaća izgradnju 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 31.6 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja s novim podmorskim ispustom dužine 4,4 km. Ukupna procijenjena vrijednost projekta veća je od 438,89 milijuna kuna bez PDV-a, od čega će EU osigurati 71.57% iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ostatak će u najvećem obujmu sufinancirati „Hrvatske vode“ (10,71%), potom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10,71%) te ostatak tri jedinice lokalne samouprave – Nin, Privlaka i Vrsi.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2023. Sva prava pridržana.