Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

27.3.2023.

Obavijest o napretku radova

Provedba je u tijeku već gotovo 4 godine, a projekt obuhvaća izgradnju 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 31.6 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja s novim podmorskim ispustom dužine 4,4 km.

Što se tiče izgradnje kanalizacijske mreže, do sad je napravljeno oko 74 % projekta. Postavljene su 23 predgotovljene crpne stanice, te je započeta izgradnja dvije glavne, velike nadzemne crpne stanice. Izgrađeno je oko 80 km kanalizacijske mreže i sanirano je oko 20 km vodovodne mreže. Izgrađen je podmorski ispust ukupne duljine 4,4 km.

Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 26.000 ES ishođena je građevinska dozvola te se početak radova očekuje ubrzo.

Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođači radova dužni su održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu.

Zahvaljujemo stanovništvu navedenog područja na strpljenju i razumijevanju.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Franje Tuđmana 27A, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. – 2023. Sva prava pridržana.