Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

28.4.2022.

Obavijest o napretku radova

Što se tiče izgradnje kanalizacijske mreže, do sad je napravljeno oko 60 % projekta. Ugrađeno je oko 25 crpnih stanica, te je započeta izgradnja dvije glavne, velike nadzemne crpne stanice. Izgrađeno je oko 50 km kanalizacijske mreže i sanirano je preko 15 km vodovodne mreže. Izgrađen je podmorski ispust ukupne duljine 4,4 km.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je kapaciteta 26.000 ES i već je započelo njegovo projektiranje. Nadamo se da će prvi fizički, odnosno zemljani radovi krenuti poslije ljetne sezone, na jesen ili najkasnije do kraja godine.

Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođači radova dužni su održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu.

Zahvaljujemo stanovništvu navedenog područja na strpljenju i razumijevanju.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. – 2022. Sva prava pridržana.