Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

30.8.2021.

Nova obavijest o radovima

Što se tiče dosadašnje realizacije projekta POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE NIN-PRIVLAKA-VRSI, radovi na podmorskom ispustu (podsustav Bilotinjak) su u potpunosti izvedeni. Prije ljetne stanke izvodili su se radovi na postavljanju kanalizacijskih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka te na sanaciji vodovoda. Zaključno s 30.6.2021. ukupno je ugrađeno ili izvedeno otprilike 42% različitih vrsta cjevovoda (gravitacijski, tlačni i vodovodni cjevovodi).

Završetkom ljetne stanke, 15. rujna 2021. godine, Izvođač će nastaviti s izvođenjem radova na privremeno zaustavljenim lokacijama na području općine Vrsi, grada Nina i općine Privlaka.

Zahvaljujemo stanovništvu aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. – 2021. Sva prava pridržana.