O nama

Trgovačko društvo “Vodovod-Vir” d.o.o. za komunalne djelatnosti, osnovano je 2003. godine u svrhu projektiranja, izgradnje i gospodarenja vodovodnim i kanalizacijskim sustavom otoka Vira. Poduzeće “Vodovod – Vir” je u 100%-tnom vlasništvu Općine Vir kao jedinog osnivača. Ovo poduzeće je vođenom vizijom kako postati efektivno i efikasno komunalno društvo u djelatnosti pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje na otoku Viru, čiji će se rad zasnivati na znanju, novim tehnologijama i normama kvalitete. Misija poduzeća je kontinuirana, sigurna, ekonomična, ekološki i zdravstveno prihvatljiva usluga vodoopskrbe i odvodnje. Ciljevi ovog poduzeća su: izgradnja vodovodnog i kanalizacijskog sustava otoka Vira, te pružanje kvalitetne usluge vodoopskrbe i odvodnje stanovnicima i posjetiteljima otoka Vira. Prema studiji o utjecaju na okoliš kanalizacijskog sustava otoka Vira, izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava odvijati će se odvijati u fazama. Izgradnja i komunalna usluga vodoopskrbe i odvodnje vršiti će se za svih 9 000 objekata koji se nalaze na otoku Viru. Nakon završetka svih radova vezanih za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže, trgovačko društvo Vodovod-Vir d.o.o. gospodariti će sa preko 300 km cjevovoda raznih profila, 10-ak crpnih stanica, tri podmorska ispusta (jedan glavni i dva pomoćna) te uređajem za biološko pročišćavanje, koji će biti dimenzioniran za 53.000 ES. Prema procjenama, vrijednost cijelog projekta, sa današnjeg stajališta, je oko 400 milijuna kuna.

Kontakt

VODOVOD-VIR d.o.o.
E-pošta: vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr
Telefon: +385 23362608
Telefaks: +385 23362608

Gdje smo

Adresa: Put Mula 16, 23234 Vir
Internetska adresa: www.vodovod-vir.hr

Službeni naziv: VODOVOD-VIR d.o.o.
za komunalne djelatnosti 
OIB: 77534471964
Adresa: Put Mula 16
Mjesto: Vir
Poštanski broj: 23234
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Magaš, Đana Peša
Direktor: mr. sc. Hrvoje Bašić, dipl. ing.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. Sva prava pridržana.