Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

28.2.2024.

Obavijest o nabavki novih vozila - Aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi

Radovi na projektu izgradnje sustava javne odvodnje kanalizacije i sanacije vodovodne mreže te izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi napreduju svojim tokom. Zahvaljujući nedavnoj nabavi tri nova vozila nositelj projekta poboljšat će učinkovitost održavanja i nadzora nad sustavom odvodnje otpadnih voda. Nova vozila, ukupne vrijednosti 348.625,00 eura, bit će od velike pomoći u radu na terenu, posebno u udaljenijim područjima gdje se nalaze crpne stanice i cjevovodi.

Najznačajnije vozilo u arsenalu je IVECO-ov specijalni kombi za inspekciju opremljen CCTV sustavom. Ovo vozilo s visokokvalitetnom kamerom namijenjeno je unutarnjem snimanju cjevovoda te će se primarno koristiti za mjerenje nagiba cijevi, identifikaciju mogućih začepljenja, identifikaciju i lociranje mogućih oštećenja u cijevi, kao i za lociranje nelegalnih priključaka. Osim kamere, ovo vozilo je opremljeno i programskom podrškom koja omogućava snimanje videozapisa i fotografija, unošenje komentara na sliku, izradu elaborata i slično. Osim toga, Vodovod Vir je dobio i dva teretna vozila, koja će biti ključna za svakodnevne operacije održavanja. 

Projekt u svom čitavom opsegu obuhvaća izgradnju 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 31.6 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 26 000 ES s novim podmorskim ispustom dužine 4,4 km, kao i nabavu opreme za održavanje sustava. Ukupna procijenjena vrijednost veća je od 53,824 milijuna eura bez PDV-a, od čega EU osigurava 71.57 % iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ostatak u najvećem obujmu sufinanciraju Hrvatske vode (10,71 %), potom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10,71 %), a ostatak tri jedinice lokalne samouprave, odnosno partneri u projektu – Grad Nin, Općina Privlaka i Vrsi.

Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođači radova dužni su održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Franje Tuđmana 27A, Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. – 2024. Sva prava pridržana.