Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

16.5.2022.

Posjet gradilištu u Vrsima

AGLOMERACIJA NIN PRIVLAKA VRSI: Nova vodnokomunalna infrastruktura s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda doprinjeti će čistoći mora i očuvanju okoliša

Na području Nina, Privlake i Vrsi traju radovi na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže. Nositelji projekta najavljuju da će se najkasnije do sredine lipnja svi strojevi maknuti s prometnica i sve će biti spremno za dolazak turista. Radovi potom opet počinju sredinom rujna.

Predstavnik nositelja projekta, inženjer tvrtke Vodovod-Vir Ivan Magaš, u Vrsima je prilikom posjeta gradilištu izvjestio o napretku radova:

„Provedba je u tijeku već gotovo tri godine. Izvođač radova je do sad izgradio oko 50 km kanalizacijske mreže, 9,5 km tlačnog cjevovoda te sanirao oko 15 km vodovodne mreže. Ugrađeno je oko 25 crpnih stanica, te je započeta izgradnja dvije glavne, velike nadzemne crpne stanice. Također izgrađen je i podmorski ispust ukupne duljine 4,4 km.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 26.000 ES je u fazi projektiranja. Nadamo se da će prvi fizički, odnosno zemljani radovi krenuti poslije ljetne sezone, na jesen ili najkasnije do kraja godine. Priključivanje kućanstava će početi za nekih godinu dana, a sam sustav bi trebao profunkcionirati za 2 godine.

Čitavi projekt obuhvaćati će izgradnju 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice te 31.6 km sanacije vodovodne mreže. Vrijednost projekta veća je od 438,89 milijuna kuna bez PDV-a.“

Završetkom izgradnje ovog velikog projekta omogućit će se spoj na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu za preko 80% objekata koji se nalaze na području općine Privlaka, općine Vrsi i grada Nina.

Predstavnik općine Vrsi, Marko Rončević izvjestio je o stanju na području Vrsi i govorio o očekivanim benefitima za cijelo područje:

„Centar Vrsi je većim dijelom već izgrađen, ostalo je par ogranaka na području Mula i Zukve koji se još trebaju izgraditi. Radovi napreduju, idu svojim tokom. Ovaj projekt je za nas vrlo značajan te je ovo jedna od bitnih stavki za turistički i gospodarski razvoj naše općine. Nova vodnokomunalna infrastruktura s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda uvelike će doprinjeti čistoći mora i kompletnom očuvanju okoliša ovog kraja. “

Projekt sa 71.57% sufinancira EU iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ostatak će u najvećem obujmu sufinancirati „Hrvatske vode“ (10,71%), potom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10,71%) te ostatak tri jedinice lokalne samouprave – Nin, Privlaka i Vrsi.

Poboljšan sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda od iznimnog je značenja za očuvanje okoliša i turistički razvoj područja, te doprinosi socijalnoj stabilnosti i smanjenju regionalnih razlika u Hrvatskoj. Planirani završetak radova je do kraja 2024. godine.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2022. Sva prava pridržana.