Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

27.4.2022.

Posjet gradilištu u Ninu

U srijedu, 27.4.2022. se u Ninu održao posjet gradilištu projekta „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE NIN-PRIVLAKA-VRSI“, koji je sufinancirala EU iz Kohezijskog fonda. Završetkom izgradnje ovog velikog projekta omogućit će se spoj na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu za preko 80% objekata koji se nalaze na području općine Privlaka, općine Vrsi i grada Nina. Provedba je u tijeku već gotovo tri godine, a projekt obuhvaća izgradnju 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 31.6 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja s novim podmorskim ispustom dužine 4,4 km.

Prilikom posjeta gradilištu bili su nazočni predstavnik tvrtke Vodovod Vir, inženjer Ivan Magaš i Jozo Mustać, pročelnik upravnog odjela za komunalne djelatnosti.

Inženjer Vodovod Vira, Ivan Magaš kazao je kako se ovdje radi o važnom projektu za područje grada Nina, općine Privlaka i općine Vrsi i pojasnio u kojoj je trenutno fazi projekt.

„Ovdje se radi o krucijalnom projektu za naše područje, projektu izgradnje sustava javne odvodnje kanalizacije i sanaciji vodovodne mreže te izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi. Što se tiče izgradnje kanalizacijske mreže, do sad je napravljeno nekakvih 60-tak posto projekta. Već je ugrađeno oko 25 crpnih stanica, te je započeta izgradnja dvije glavne, velike nadzemne crpne stanice. Izgrađeno je oko 50 km kanalizacijske mreže i sanirano je preko 15-tak km vodovodne mreže. Također izgrađen je i podmorski ispust ukupne duljine 4,4 km. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je kapaciteta 26.000 ES i već je započelo njegovo projektiranje. Nadamo se da će prvi fizički, odnosno zemljani radovi krenuti poslije ljetne sezone, na jesen ili najkasnije do kraja godine. Priključak krajnjeg korisnika očekuje se relativno ubrzo. Međutim samu funkcionalnost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava odvodnje kanalizacije očekujemo kroz godinu i pol dana.”

Riječ je nakon Ivana Magaša preuzeo predstavnik Grada Nina, Jozo Mustać koji je govorio o benefitima koje će grad Nin te svi njegovi građani i posjetitelji imati po završetku projekta. „Projekt ima veliko značenje za cijelo područje Nina i okolnih mjesta. Ovo je sad jedna prekretnica u razvoju cijeloga kraja.“

Ukupna procijenjena vrijednost projekta veća je od 438,89 milijuna kuna bez PDV-a, od čega će EU osigurati 71.57% iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ostatak će u najvećem obujmu sufinancirati „Hrvatske vode“ (10,71%), potom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10,71%) te ostatak tri jedinice lokalne samouprave – Nin, Privlaka i Vrsi.

Poboljšan sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda od iznimnog je značenja za očuvanje okoliša i turistički razvoj područja, te doprinosi socijalnoj stabilnosti i smanjenju regionalnih razlika u Hrvatskoj. Planirani završetak radova je do kraja 2024. godine.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2022. Sva prava pridržana.