Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

28.10.2021.

Nova obavijest o radovima

Na području općine Vrsi u tijeku su radovi na kolektorima VR 2, duž ulice Put Gospe od Jasenova; VR 1.3, ulica Blizumini te ML1.5 u naselju Mulo, ulica Bana Jelačića. Osim spomenutih lokacija, završeni su asfalterski radovi u Ravnoj ulici.

Na području grada Nina u tijeku je izvedba radova na Županijskoj cesti (Ž6004), na Glavnom kanal ŽD (1), Ilirska ulica uz solanu. Radovi se izvode na predjelu Ždrijaca u Primorskoj ulici. U mjestu Zaton izvode se radovi na državnoj ceste D306 prolaz kroz Zaton (Zadarska cesta). Ugrađuje se crpna stanica CS Zaton 2 na križanju državne ceste DC306 i županijske ceste ŽC6010 (Dražnikova ulica). Također, u tijeku su radovi na kolektoru 7F/S-1 u ulici Gaj III kao i na kolektoru VIII F/G-1 u Ulici hrvatskih branitelja (kod crkve).

Na području općine Privlaka, najveći opseg radova se izvodi uz i duž Županijske ceste Ž6273 (ulica Alojzija Stepinca). Također se izvode radovi na cjevovodima u Grbića ulici, Put Brtalića i ulici kralja Držislava.

U tijeku su radovi na postavljanju gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka te sanacije vodovoda.

Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođači radova dužni su održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu.

Zahvaljujemo stanovništvu aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. – 2021. Sva prava pridržana.