Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

30.6.2021.

Javno predstavljanje projekta: POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE NIN-PRIVLAKA-VRSI

Danas, s početkom u 9h u Ninu kod Donjeg gradskog mosta održalo se javno predstavljanje projekta POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE NIN-PRIVLAKA-VRSI.

Riječ je o projektu kojim je obuhvaćeno područje Zadarske županije: grad Nin (sa Zatonom), općina Privlaka i općina Vrsi. Projekt obuhvaća izgradnju 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 31,6 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja s novim podmorskim ispustom dužine 4,4 km. Grad Nin te općine Privlaka i Vrsi trebale bi ovim projektom ostvariti preko 80-postotnu priključenost na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu što je u odnosu na dosadašnju pokrivenost značajno povećanje. Poboljšan sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda od iznimnog je značenja za očuvanje okoliša i turistički razvoj područja te doprinosi socijalnoj stabilnosti i smanjenju regionalnih razlika u Hrvatskoj. Projekt čiji je nositelj tvrtka Vodovod-Vir d.o.o. je ukupne procijenjene vrijednosti veće od 405 milijuna kuna, od čega će EU osigurati 70,8% iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Ostatak će u najvećem obujmu sufinancirati „Hrvatske vode“ (10,71%), potom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10,71%) te ostatak tri jedinice lokalne samouprave – Nin, Privlaka i Vrsi. Planirani završetak radova je 2023. godine.

Sudionici javnog predstavljanja bili su predstavnici tvrtke Vodovod Vir d.o.o. (direktor Hrvoje Bašić, Ivan Magaš), Grada Nina (Jozo Mustać), Općine Vrsi (Marko Rončević) te Općine Privlaka (Barbara Glavan, Antonio Glavan). Okupljenim građanima, projekt je ukratko predstavio direktor Vodovod Vira, gosp. Hrvoje Bašić koji je između ostalog izjavio: “Projekt je u provedbi već gotovo dvije godine i do sada je izgrađeno 40 posto projekta.  Planirana provedba projekta je do 2023. godine. Završetkom izgradnje Projekta omogućit će se spoj za cca 90% objekata koji se nalaze na području Općine Privlaka, Općine Vrsi i grada Nina.”

Riječ je nakon gosp. Bašića preuzeo predstavnik Grada Nina, gosp. Jozo Mustać koji je govorio o konkretnim situacijama s područja Nina, trenutnim fazama samog projekta te korist koju će grad Nin te svi njegovi građani i posjetitelji imati po završetku projekta: “Ovo je jedan od najvažnijih projekata za cijelu ovu regiju.  Početkom gradnje sustava započeo je i razvoj područja i zainteresiranosti za gradnju novih objekata i doseljavanje ljudi. “

Uslijedila su pitanja zainteresiranih građana te razgovor uz postavljene štandove na kojima su fotografijama bile prezentirane faze gradnje Projekta. Građanima su se dijelile brošure i letci te ostali promotivni materijali Projekta.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. Sva prava pridržana.