Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

29.6.2021.

Nova obavijest o izvođenju radova

Što se tiče dosadašnje realizacije, radovi na podmorskom ispustu (podsustav Bilotinjak) su u potpunosti izvedeni. Do ljetne stanke izvodili su se radovi na postavljanju kanalizacijskih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka te sanacija vodovoda.

Trenutno se na području općine Vrsi, grada Nina i općine Privlaka izvode radovi na obnovi kolničke konstrukcije nakon polaganja cjevovoda. Dionice u ulicama gdje su dovršeni kućni priključci su asfaltirane.

Izvođač je na cijelom području projekta intenzivirao asfalterske radove na dovršenim dionicama te planira izvesti asfalt na svim preostalim dionicama prije ljetne stanke. Početkom srpnja započinje ljetna stanka i izvođenje radova će se privremeno zaustaviti. Završetkom ljetne stanke, sredinom rujna, Izvođač će nastaviti s izvođenjem radova na privremeno zaustavljenim lokacijama. Zaključno s 30.6.2021. ukupno je ugrađeno ili izvedeno otprilike 42% različitih vrsta cjevovoda (gravitacijski, tlačni i vodovodni cjevovodi).

Zahvaljujemo stanovništvu aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi.

 

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. – 2021. Sva prava pridržana.