Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

30.4.2021.

Nova obavijest o izvođenju radova

Radovi na podmorskom ispustu (podsustav Bilotinjak) bliže se kraju. Izvođač je u cijelosti dovršio radove na polaganju cjevovoda podmorskog ispusta, preostali su samo završni betonski i asfalterski radovi.

U tijeku su radovi na postavljanju kanalizacijskih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka te sanacija vodovoda. Na području općine Vrsi u tijeku su radovi na području Vrsi-Mulo (Ulica dr. Ante Starčevića i njene spojne ulice) i Vrsi-Selo (ulica Kroz Gornje Selo). Također se izvode radovi na postavljanju crpnih stanica CS Rogovina i CS Duboka Draga. U općini Vrsi, paralelno s izvođenjem iskopa odvijaju se asfalterski radovi. Do sad su asfaltirane dionice u ulicama gdje su završeni radovi polaganja cjevovoda (Vrsi-Mulo uz obalu, Vrsi –Selo, Put Gospe od Zečeva).

Na području grada Nina u tijeku su radovi na područjima Otočić, Ždrijac, Ciglana, Put Sv. Jakova, Put Jablanja. Osim navedenih radova na gravitacijskim cjevovodima, izvode se arheološki radovi na lokalitetu Nin „Otočić“. Na području grada Nina završeni su asfalterski radovi na dosad izvedenim dionicama na području Ždrijaca, uz školu, Put Sv. Jakova te prema Turističkom naselju Zaton. U Zatonu se izvode radovi uz obalu (plaža Zaton-Vrulja), Put Pliše te na državnoj cesti D306 (prolaz kroz Zaton).

Na području općine Privlaka u tijeku su radovi u Ulici Ruđera Boškovića, Put Mletka i Ribarskoj ulici. Na ranije dovršenim cjevovodima u tijeku je priprema za asfalterske radove, dosad je asfaltirana županijska cesta (Ulica Alojzija Stepinca) od ulaza u Privlaku do Puta Sabunike i put Bilotinjka.

Izvođač je na cijelom području projekta intenzivirao asfalterske radove na dovršenim dionicama glavnih pravaca te planira izvesti asfalt na svim preostalim dionicama prije ljetne stanke. Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođač radova dužan je održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu.

U tijeku je evaluacija pristiglih ponuda za odabir izvođača radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi.

Zaključno s 30.4.2021. ukupno je ugrađeno ili izvedeno 56.000 m različitih vrsta cjevovoda (gravitacijski, tlačni i vodovodni cjevovodi).

Zahvaljujemo stanovništvu aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. – 2021. Sva prava pridržana.