Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

5.12.2020.

Promidžba projekta putem jumbo plakata

Projekt POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE „NIN-PRIVLAKA-VRSI“ je smješten u Zadarskoj županiji na području aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi i obuhvaća sljedeće aktivnosti: izgradnja 102 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice; mjestimična sanacija vodovodne mreže, ukupno 31,8 km; izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grgur (26.000 ekvivalent stanovnika, II. stupanj pročišćavanja) s novim podmorskim ispustom dužine 4460 m; nabava opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda; usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 405.542.408,73 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 70.8%. Planirani završetak radova je 2023. godine.

Početkom prosinca 2020. godine postavljeni su reklamni oglasi na jumbo plakatima na lokaciji Projekta – ukupno 4 oglasne površine. Reklamni oglasi na jumbo plakatima biti će postavljeni do travnja 2021. godine.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. Sva prava pridržana.