Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

14.12.2020.

Nova obavijest o izvođenju radova

Na području općine Vrsi u tijeku su radovi na kolektoru VR 2.1, duž ulice Lavuričina vlaka i u Pou Marašovih. Na predmetnom lokalitetu se izvode radovi u dvije fronte. Također, osim već spomenute lokacije, radovi se izvode na sekundarnom kolektoru GK Ml 1.3.1, u naselju Mulo.

Na području grada Nina u tijeku je izvedba radova na Županijskoj cesti (Ž6273 i Ž6011), na Glavnom kanal GK NIN (2) u Vukovarskoj ulici. Radovi se izvode na lokalitetu starog grada Nina „Otočić“. U starom dijelu grada, građevinski radovi se odvijaju paralelno s arheološkim radovima. Također se izvode radovi na kanalizacijskom kolektoru GK ZU 1, u ulici Put sv, Jakova. Na području grada Nina, završetak je grubih građevinskih radova na Crpnoj stanici „Rupe“, križanje ulice Put Petra Zoranića i Državne ceste D306. U tijeku su radovi i na Županijskoj cesti Ž6010, Držanićeva ulica u  mjestu Zaton. U naselju Zaton, radovi na izvedbi gravitacijskog cjevovoda se odvijaju na nekoliko lokacija, točnije u ulici Zatonskih težaka, put Pliže i duž šetnice uz Obalu.

Na području općine Privlaka, najveći opseg radova se izvodi uz i duž Županijske ceste Ž6273. Također se izvode radovi na cjevovodima u Ulici Alojza Stepinca, put Brtalića i put Livadića.


U tijeku su radovi na postavljanju gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka te sanacije vodovoda.

Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođači radova dužni su održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu.

Za vrijeme Božića i novogodišnjih praznika će se radovi na navedenim lokalitetima privremeno zaustaviti. Do početka praznika, Izvođač će nastojati radove privesti kraju, odnosno dionice će se urediti i pripremiti za neometano odvijanje prometa. Zaključno s 30.11.2020. ukupno je ugrađeno ili izvedeno cca.  35.000,00 m cjevovoda (gravitacija, tlak i sanacija vodovoda).


Zahvaljujemo stanovništvu navedenog područja na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. Sva prava pridržana.