Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

6.7.2020.

Stanje projekta - Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije „Nin-Privlaka-Vrsi“

Riječ je o projektu kojim je obuhvaćeno područje Zadarske županije: grad Nin (sa Zatonom), općina Privlaka i općina Vrsi. Projekt obuhvaća izgradnju 102 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 32 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja s novim podmorskim ispustom dužine 4.4 km. Grad Nin te općine Privlaka i Vrsi trebale bi ovim projektom ostvariti preko 80-postotnu priključenost na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu što je u odnosu na dosadašnju pokrivenost značajno povećanje. Poboljšan sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda od iznimnog je značenja za očuvanje okoliša i turistički razvoj područja te doprinosi socijalnoj stabilnosti i smanjenju regionalnih razlika u Hrvatskoj. Projekt čiji je nositelj tvrtka Vodovod-Vir d.o.o. je ukupne procijenjene vrijednosti preko 397 milijuna kuna, od čega će EU osigurati 70.8% iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Ostatak će u najvećem obujmu sufinancirati „Hrvatske vode“ (10.71%), potom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10.71%) te ostatak tri jedinice lokalne samouprave – Nin, Privlaka i Vrsi. Planirani završetak radova je 2023. godine.

Dosadašnja realizacija

Na području općine Vrsi u tijeku su radovi na glavnom pravcu (GKML1) u naselju Mulo (Obala kneza Branimira), glavnim pravcima GK VR 2 i GK ML3 duž ulice Put Gospe od Zečeva, tlačnom cjevovodu Donja Draga i sekundarnom kanalu VR 2.6. u Škabrnjskoj ulici. U općini Vrsi do sad je asfaltirana dionica završenih radova na Obali kneza Branimira. Na području grada Nina u tijeku su radovi na glavnom pravcu (GK NIN 2) u ulici Jurja Barakovića i sekundarnom kanalizacijskom cjevovodu (Donji most SK 12). Radovi su u tijeku i na gravitacijskom kanalu u Dražnikovoj ulici (Zaton) i crpnoj stanici Rupe. Osim navedenih radova na gravitacijskim cjevovodima, izvode se arheološki radovi na lokalitetu Nin „Otočić“. Na području grada Nina, završeni su asfalterski radovi na ulicama: Put Petra Zoranića, Zatonskih težaka, Sridnji put i Dražnikova ulica (završeni dio radova). Na području općine Privlaka u tijeku su radovi na lokaciji Bilotnjaka, odnosno dovršetak otvorenih radova na glavnim gravitacijskim i tlačnim cjevovodima te sekundarne kanalizacijske mreže. Također se izvode radovi na cjevovodima u Ulici Bartola Kašića, Ulici Put Mletka i županijskoj cesti ŽC 6273. U tijeku su radovi na morskom dijelu kopnenog ispusta podsustav Bilotnjak – podmorski ispust. Izvođač je asfaltirao ulicu Put Bilotnjaka i ulicu Put Bilotnjaka II te će asfaltirati završeni dio radova na Županijskoj cesti ŽC 6273. U tijeku su radovi na postavljanju gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka te sanacije vodovoda. Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođači radova dužni su održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu.

Sredinom srpnja započinje ljetna stanka i izvođenje većine radova će se privremeno zaustaviti. Do početka ljetne stanke, Izvođač će nastojati u što većem opsegu asfaltirati dionice na kojima se trenutno odvijaju radovi ili su se radovi odvijali. Završetkom ljetne stanke, tijekom rujna, Izvođač će nastaviti s izvođenjem radova na privremeno zaustavljenim lokacijama.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. Sva prava pridržana.