Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

26.6.2020.

Nova obavijest o izvođenju radova

Na području općine Vrsi u tijeku su radovi na glavnom pravcu (GKML1) u naselju Mulo (Obala kneza Branimira), glavnim pravcima GK VR 2 i GK ML3 duž ulice Put Gospe od Zečeva, tlačnom cjevovodu Donja Draga i sekundarnom kanalu VR 2.6. u Škabrnjskoj ulici. U općini Vrsi do sad je asfalirana dionica završenih radova na Obali kneza Branimira.

Na području grada Nina u tijeku su radovi na glavnom pravcu (GK NIN 2) u ulici Jurja Barakovića i sekundarnom kanalizacijskom cjevovodu (Donji most SK 12). Radovi su u tijeku i na gravitacijskom kanalu u Dražnikovoj ulici (Zaton) i crpnoj stanici Rupe. Osim navedenih radova na gravitacijskim cjevovodima, izvode se arheološki radovi na lokalitetu Nin „Otočić“. Na području grada Nina, završeni su asfalterski radovi na ulicama: Put Petra Zoranića, Zatonskih težaka, Sridnji put i Dražnikova ulica (završeni dio radova).

Na području općine Privlaka u tijeku su radovi na lokaciji Bilotnjaka, odnosno dovršetak otvorenih radova na glavnim gravitacijskim i tlačnim cjevovodima te sekundarne kanalizacijske mreže. Također se izvode radovi na cjevovodima u Ulici Bartola Kašića, Ulici Put Mletka i županijskoj cesti ŽC 6273. U tijeku su radovi na morskom dijelu kopnenog ispusta podsustav Bilotnjak – podmorski ispust. Izvođač je asfaltirao ulicu Put Bilotnjaka, ulicu Put Bilotnjaka II i završeni dio radova na Županijskoj cesti ŽC 6273.

U tijeku su radovi na postavljanju gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka te sanacije vodovoda.

Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođači radova dužni su održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu.

U srpnju započinje ljetna stanka i izvođenje radova će se privremeno zaustaviti. Do početka ljetne stanke, Izvođač će nastojati u što većem opsegu asfaltirati dionice na kojima se trenutno odvijaju radovi ili su se radovi odvijali. Završetkom ljetne stanke, sredinom rujna, Izvođač će nastaviti s izvođenjem radova na privremeno zaustavljenim lokacijama.

Zahvaljujemo stanovništvu navedenog područja na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. Sva prava pridržana.