Potpisan ugovor o nadzoru

Zajednica ponuditelja Institut IGH d.d., Ecoenergy d.o.o. i Terestrika d.o.o. potpisali su ugovor o uslugama nadzora nad provedbom projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi’. Ugovor o nadzoru sklopljen je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave. Potpisali su ga ispred naručitelja Hrvoje Bašić, direktor poduzeća Vodovod-Vir d.o.o. i Josip Brajdić, opunomoćenik i direktor Zavoda za stručni nadzor i vođenje projekata u Institutu IGH d.d. ispred zajednice ponuditelja koju čini s partnerima Ecoenergy i Terestrika. Svrha je ugovora osigurati kvalitetno upravljanje i uspješnu provedbu investicija predviđenih projektom, kroz stručni nadzor nad provedbom projekta.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. Sva prava pridržana.