Potpisan ugovor o nadzoru

Institut IGH potpisao je ugovor o uslugama nadzora nad provedbom projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi’. Ugovor o nadzoru sklopljen je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, a potpisali su ga ispred naručitelja Hrvoje Bašić, direktor poduzeća Vodovod-Vir d.o.o. i Josip Brajdić, opunomoćenik i direktor Zavoda za stručni nadzor i vođenje projekata u Institutu IGH d.d. ispred zajednice ponuditelja koju čini s partnerima Ecoenergy i Terestrika. Svrha je ugovora osigurati kvalitetno upravljanje i uspješnu provedbu investicija predviđenih projektom, kroz stručni nadzor nad provedbom projekta.