Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o.

20.2.2019.

Institut IGH i Vodovod-Vir potpisali ugovor o nadzoru

Projekt POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE „NIN-PRIVLAKA-VRSI“ je smješten u Zadarskoj županiji na području aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi i obuhvaća sljedeće aktivnosti: izgradnja 102 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice; mjestimična sanacija vodovodne mreže, ukupno 31,8 km; izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grgur (26.000 ekvivalent stanovnika, II. stupanj pročišćavanja) s novim podmorskim ispustom dužine 4460 m; nabava opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda; usluge vođenja projekta, nadzora i promidžbe projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 346.268.867,14 kuna od čega Europska unija sufinancira ovaj projekt s 224.974.341,34 kuna. Planirani završetak radova je 2023. godine.

Zajednica ponuditelja Institut IGH d.d., Ecoenergy d.o.o. i Terestrika d.o.o. potpisali su ugovor o uslugama nadzora nad provedbom projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi’. Ugovor o nadzoru sklopljen je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave. Potpisali su ga ispred naručitelja Hrvoje Bašić, direktor poduzeća Vodovod-Vir d.o.o. i Josip Brajdić, opunomoćenik i direktor Zavoda za stručni nadzor i vođenje projekata u Institutu IGH d.d. ispred zajednice ponuditelja koju čini s partnerima Ecoenergy i Terestrika. Svrha ugovora je osigurati kvalitetno upravljanje i uspješnu provedbu investicija predviđenih projektom, kroz stručni nadzor nad provedbom projekta.

Korisnik

“Vodovod Vir” d.o.o.
Put Mula 16, 23 234 Vir
023/362 608
vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr

Partneri

Grad Nin
Općina Privlaka
Općina Vrsi

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.razvoj.gov.hr
www.mzoip.hr
www.voda.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Vodovod-Vir d.o.o. © 2019. Sva prava pridržana.